Adreses

Pagasts/Novads ATKV Ietilpst
Abavas pagasts 0051400 Talsu novads
Aglonas pagasts 0042400 Preiļu novads
Ainaži 0035200 Limbažu novads
Ainažu pagasts 0035400 Limbažu novads
Aiviekstes pagasts 0020400 Aizkraukles novads
Aizkalnes pagasts 0042410 Preiļu novads
Aizkraukle 0020200 Aizkraukles novads
Aizkraukles novads 0020000 Aizkraukles novads
Aizkraukles pagasts 0020410 Aizkraukles novads
Aizpute 0027200 Dienvidkurzemes novads
Aizputes pagasts 0027400 Dienvidkurzemes novads
Aknīste 0031200 Jēkabpils novads
Aknīstes pagasts 0031400 Jēkabpils novads
Allažu pagasts 0048400 Siguldas novads
Aloja 0035210 Limbažu novads
Alojas pagasts 0035410 Limbažu novads
Alsungas pagasts 0033400 Kuldīgas novads
Alsviķu pagasts 0021400 Alūksnes novads
Alūksne 0021200 Alūksnes novads
Alūksnes novads 0021000 Alūksnes novads
Amatas pagasts 0026400 Cēsu novads
Ambeļu pagasts 0022400 Augšdaugavas novads
Ances pagasts 0056400 Ventspils novads
Andrupenes pagasts 0032400 Krāslavas novads
Andzeļu pagasts 0032410 Krāslavas novads
Annas pagasts 0021410 Alūksnes novads
Annenieku pagasts 0028400 Dobeles novads
Ape 0049200 Smiltenes novads
Apes pagasts 0049400 Smiltenes novads
Aronas pagasts 0038400 Madonas novads
Asares pagasts 0031410 Jēkabpils novads
Asūnes pagasts 0032420 Krāslavas novads
Atašienes pagasts 0031420 Jēkabpils novads
Auce 0028200 Dobeles novads
Audriņu pagasts 0043400 Rēzeknes novads
Augstkalnes pagasts 0028410 Dobeles novads
Augšdaugavas novads 0022000 Augšdaugavas novads
Aulejas pagasts 0032430 Krāslavas novads
Auru pagasts 0028420 Dobeles novads
Babītes pagasts 0039400 Mārupes novads
Baldone 0034200 Ķekavas novads
Baldones pagasts 0034400 Ķekavas novads
Balgales pagasts 0051420 Talsu novads
Baloži 0034210 Ķekavas novads
Baltinavas pagasts 0024400 Balvu novads
Balvi 0024200 Balvu novads
Balvu novads 0024000 Balvu novads
Balvu pagasts 0024410 Balvu novads
Barkavas pagasts 0038410 Madonas novads
Bauska 0025200 Bauskas novads
Bauskas novads 0025000 Bauskas novads
Bebrenes pagasts 0022410 Augšdaugavas novads
Bebru pagasts 0020420 Aizkraukles novads
Beļavas pagasts 0029400 Gulbenes novads
Bikstu pagasts 0028450 Dobeles novads
Bilskas pagasts 0049410 Smiltenes novads
Birzgales pagasts 0040400 Ogres novads
Biķernieku pagasts 0022420 Augšdaugavas novads
Blomes pagasts 0049420 Smiltenes novads
Blontu pagasts 0037400 Ludzas novads
Blīdenes pagasts 0046400 Saldus novads
Brantu pagasts 0049430 Smiltenes novads
Braslavas pagasts 0035420 Limbažu novads
Brenguļu pagasts 0054410 Valmieras novads
Briežuciema pagasts 0024440 Balvu novads
Briģu pagasts 0037410 Ludzas novads
Brocēni 0046200 Saldus novads
Brunavas pagasts 0025410 Bauskas novads
Brīvzemnieku pagasts 0035430 Limbažu novads
Bukaišu pagasts 0028460 Dobeles novads
Bunkas pagasts 0027420 Dienvidkurzemes novads
Burtnieku pagasts 0054420 Valmieras novads
Bārbeles pagasts 0025400 Bauskas novads
Bārtas pagasts 0027410 Dienvidkurzemes novads
Bēnes pagasts 0028430 Dobeles novads
Bērzaines pagasts 0054400 Valmieras novads
Bērzaunes pagasts 0038420 Madonas novads
Bērzes pagasts 0028440 Dobeles novads
Bērzgales pagasts 0043410 Rēzeknes novads
Bērziņu pagasts 0032440 Krāslavas novads
Bērzkalnes pagasts 0024420 Balvu novads
Bērzpils pagasts 0024430 Balvu novads
Carnikavas pagasts 0023410 Ādažu novads
Cenu pagasts 0030400 Jelgavas novads
Ceraukstes pagasts 0025420 Bauskas novads
Cesvaine 0038200 Madonas novads
Cesvaines pagasts 0038430 Madonas novads
Ciblas pagasts 0037420 Ludzas novads
Cieceres pagasts 0046410 Saldus novads
Cirmas pagasts 0037430 Ludzas novads
Codes pagasts 0025430 Bauskas novads
Cēres pagasts 0052400 Tukuma novads
Cēsis 0026200 Cēsu novads
Cēsu novads 0026000 Cēsu novads
Cīravas pagasts 0027430 Dienvidkurzemes novads
Dagda 0032200 Krāslavas novads
Dagdas pagasts 0032450 Krāslavas novads
Daudzeses pagasts 0020430 Aizkraukles novads
Daugavpils 0002000 Daugavpils
Daugmales pagasts 0034410 Ķekavas novads
Daukstu pagasts 0029410 Gulbenes novads
Degoles pagasts 0052410 Tukuma novads
Dekšāres pagasts 0043430 Rēzeknes novads
Demenes pagasts 0022430 Augšdaugavas novads
Dienvidkurzemes novads 0027000 Dienvidkurzemes novads
Dignājas pagasts 0031440 Jēkabpils novads
Dikļu pagasts 0054430 Valmieras novads
Dobele 0028210 Dobeles novads
Dobeles novads 0028000 Dobeles novads
Dobeles pagasts 0028470 Dobeles novads
Drabešu pagasts 0026410 Cēsu novads
Dricānu pagasts 0043440 Rēzeknes novads
Drustu pagasts 0049440 Smiltenes novads
Druvienas pagasts 0029420 Gulbenes novads
Dubnas pagasts 0022440 Augšdaugavas novads
Dunalkas pagasts 0027440 Dienvidkurzemes novads
Dunavas pagasts 0031450 Jēkabpils novads
Dundagas pagasts 0051430 Talsu novads
Dunikas pagasts 0027450 Dienvidkurzemes novads
Durbe 0027210 Dienvidkurzemes novads
Durbes pagasts 0027460 Dienvidkurzemes novads
Dvietes pagasts 0022450 Augšdaugavas novads
Dzelzavas pagasts 0038440 Madonas novads
Dzērbenes pagasts 0026420 Cēsu novads
Dāviņu pagasts 0025440 Bauskas novads
Džūkstes pagasts 0052420 Tukuma novads
Eglaines pagasts 0022460 Augšdaugavas novads
Elejas pagasts 0030410 Jelgavas novads
Elkšņu pagasts 0031460 Jēkabpils novads
Embūtes pagasts 0027470 Dienvidkurzemes novads
Engures pagasts 0052430 Tukuma novads
Ezeres pagasts 0046420 Saldus novads
Ezernieku pagasts 0032460 Krāslavas novads
Feimaņu pagasts 0043450 Rēzeknes novads
Gaigalavas pagasts 0043460 Rēzeknes novads
Gailīšu pagasts 0025450 Bauskas novads
Gaiķu pagasts 0046430 Saldus novads
Galgauskas pagasts 0029430 Gulbenes novads
Galēnu pagasts 0042420 Preiļu novads
Garkalnes pagasts 0044400 Ropažu novads
Gaujienas pagasts 0049450 Smiltenes novads
Gaviezes pagasts 0027480 Dienvidkurzemes novads
Glūdas pagasts 0030420 Jelgavas novads
Goliševas pagasts 0037440 Ludzas novads
Gramzdas pagasts 0027490 Dienvidkurzemes novads
Griškānu pagasts 0043470 Rēzeknes novads
Grobiņa 0027220 Dienvidkurzemes novads
Grobiņas pagasts 0027500 Dienvidkurzemes novads
Grundzāles pagasts 0049460 Smiltenes novads
Grāveru pagasts 0032470 Krāslavas novads
Gudenieku pagasts 0033420 Kuldīgas novads
Gulbene 0029200 Gulbenes novads
Gulbenes novads 0029000 Gulbenes novads
Gārsenes pagasts 0031470 Jēkabpils novads
Iecava 0025210 Bauskas novads
Iecavas pagasts 0025460 Bauskas novads
Ikšķile 0040200 Ogres novads
Ilzenes pagasts 0021420 Alūksnes novads
Ilzeskalna pagasts 0043480 Rēzeknes novads
Ilūkste 0022200 Augšdaugavas novads
Indras pagasts 0032480 Krāslavas novads
Indrānu pagasts 0038460 Madonas novads
Inešu pagasts 0026430 Cēsu novads
Inčukalna pagasts 0048410 Siguldas novads
Ipiķu pagasts 0054450 Valmieras novads
Irlavas pagasts 0052440 Tukuma novads
Iršu pagasts 0020440 Aizkraukles novads
Isnaudas pagasts 0037450 Ludzas novads
Istras pagasts 0037460 Ludzas novads
Izvaltas pagasts 0032490 Krāslavas novads
Jaunalūksnes pagasts 0021430 Alūksnes novads
Jaunannas pagasts 0021440 Alūksnes novads
Jaunauces pagasts 0046440 Saldus novads
Jaunbērzes pagasts 0028490 Dobeles novads
Jaungulbenes pagasts 0029440 Gulbenes novads
Jaunjelgava 0020210 Aizkraukles novads
Jaunjelgavas pagasts 0020450 Aizkraukles novads
Jaunlaicenes pagasts 0021450 Alūksnes novads
Jaunlutriņu pagasts 0046450 Saldus novads
Jaunpiebalgas pagasts 0026440 Cēsu novads
Jaunpils pagasts 0052450 Tukuma novads
Jaunsvirlaukas pagasts 0030430 Jelgavas novads
Jaunsātu pagasts 0052460 Tukuma novads
Jelgava 0003000 Jelgava
Jelgavas novads 0030000 Jelgavas novads
Jersikas pagasts 0036400 Līvānu novads
Jeru pagasts 0054460 Valmieras novads
Jumpravas pagasts 0040410 Ogres novads
Jumurdas pagasts 0038470 Madonas novads
Jēkabpils 0031010 Jēkabpils novads
Jēkabpils novads 0031000 Jēkabpils novads
Jērcēnu pagasts 0054470 Valmieras novads
Jūrkalnes pagasts 0056410 Ventspils novads
Jūrmala 0004000 Jūrmala
Kabiles pagasts 0033440 Kuldīgas novads
Kaives pagasts 0026450 Cēsu novads
Kalkūnes pagasts 0022470 Augšdaugavas novads
Kalna pagasts 0031480 Jēkabpils novads
Kalncempju pagasts 0021460 Alūksnes novads
Kalnciema pagasts 0030440 Jelgavas novads
Kalniešu pagasts 0032500 Krāslavas novads
Kalsnavas pagasts 0038480 Madonas novads
Kalupes pagasts 0022480 Augšdaugavas novads
Kalvenes pagasts 0027520 Dienvidkurzemes novads
Kalētu pagasts 0027510 Dienvidkurzemes novads
Kandava 0052200 Tukuma novads
Kandavas pagasts 0052470 Tukuma novads
Kantinieku pagasts 0043490 Rēzeknes novads
Kaplavas pagasts 0032510 Krāslavas novads
Kastuļinas pagasts 0032520 Krāslavas novads
Katvaru pagasts 0035440 Limbažu novads
Kauguru pagasts 0054480 Valmieras novads
Kaunatas pagasts 0043500 Rēzeknes novads
Kazdangas pagasts 0027530 Dienvidkurzemes novads
Klintaines pagasts 0020460 Aizkraukles novads
Kocēnu pagasts 0054490 Valmieras novads
Koknese 0020220 Aizkraukles novads
Kokneses pagasts 0020470 Aizkraukles novads
Kolkas pagasts 0051460 Talsu novads
Kombuļu pagasts 0032530 Krāslavas novads
Konstantinovas pagasts 0032540 Krāslavas novads
Krapes pagasts 0040420 Ogres novads
Krimuldas pagasts 0048420 Siguldas novads
Krimūnu pagasts 0028500 Dobeles novads
Krišjāņu pagasts 0024450 Balvu novads
Krustpils pagasts 0031490 Jēkabpils novads
Krāslava 0032210 Krāslavas novads
Krāslavas novads 0032000 Krāslavas novads
Krāslavas pagasts 0032550 Krāslavas novads
Kubulu pagasts 0024460 Balvu novads
Kuldīga 0033200 Kuldīgas novads
Kuldīgas novads 0033000 Kuldīgas novads
Kupravas pagasts 0024470 Balvu novads
Kurmenes pagasts 0025480 Bauskas novads
Kurmāles pagasts 0033450 Kuldīgas novads
Kursīšu pagasts 0046460 Saldus novads
Kārsava 0037200 Ludzas novads
Kārķu pagasts 0053410 Valkas novads
Kūku pagasts 0031500 Jēkabpils novads
Laidu pagasts 0033460 Kuldīgas novads
Laidzes pagasts 0051480 Talsu novads
Lapmežciema pagasts 0052480 Tukuma novads
Lauberes pagasts 0040440 Ogres novads
Laucesas pagasts 0022490 Augšdaugavas novads
Laucienes pagasts 0051490 Talsu novads
Lauderu pagasts 0037470 Ludzas novads
Launkalnes pagasts 0049470 Smiltenes novads
Lazdonas pagasts 0038490 Madonas novads
Lazdukalna pagasts 0024480 Balvu novads
Lazdulejas pagasts 0024490 Balvu novads
Lažas pagasts 0027540 Dienvidkurzemes novads
Leimaņu pagasts 0031510 Jēkabpils novads
Lejasciema pagasts 0029450 Gulbenes novads
Lendžu pagasts 0043510 Rēzeknes novads
Lestenes pagasts 0052490 Tukuma novads
Lielauces pagasts 0028510 Dobeles novads
Lielplatones pagasts 0030450 Jelgavas novads
Lielvārde 0040220 Ogres novads
Lielvārdes pagasts 0040460 Ogres novads
Liepas pagasts 0026460 Cēsu novads
Liepnas pagasts 0021470 Alūksnes novads
Liepupes pagasts 0035450 Limbažu novads
Liepāja 0005000 Liepāja
Liezēres pagasts 0038500 Madonas novads
Limbaži 0035220 Limbažu novads
Limbažu novads 0035000 Limbažu novads
Limbažu pagasts 0035460 Limbažu novads
Litenes pagasts 0029460 Gulbenes novads
Lizuma pagasts 0029470 Gulbenes novads
Lodes pagasts 0054510 Valmieras novads
Lubes pagasts 0051510 Talsu novads
Lubāna 0038210 Madonas novads
Ludza 0037210 Ludzas novads
Ludzas novads 0037000 Ludzas novads
Lutriņu pagasts 0046470 Saldus novads
Lēdmanes pagasts 0040450 Ogres novads
Lēdurgas pagasts 0048430 Siguldas novads
Lībagu pagasts 0051500 Talsu novads
Līdumnieku pagasts 0037480 Ludzas novads
Līgatne 0026210 Cēsu novads
Līgatnes pagasts 0026470 Cēsu novads
Līgo pagasts 0029480 Gulbenes novads
Līksnas pagasts 0022500 Augšdaugavas novads
Līvbērzes pagasts 0030460 Jelgavas novads
Līvāni 0036200 Līvānu novads
Līvānu novads 0036000 Līvānu novads
Lūznavas pagasts 0043520 Rēzeknes novads
Madlienas pagasts 0040470 Ogres novads
Madona 0038220 Madonas novads
Madonas novads 0038000 Madonas novads
Malienas pagasts 0021480 Alūksnes novads
Malnavas pagasts 0037490 Ludzas novads
Maltas pagasts 0043530 Rēzeknes novads
Matkules pagasts 0052500 Tukuma novads
Matīšu pagasts 0054520 Valmieras novads
Mazozolu pagasts 0040480 Ogres novads
Mazsalaca 0054200 Valmieras novads
Mazsalacas pagasts 0054530 Valmieras novads
Mazzalves pagasts 0020480 Aizkraukles novads
Maļinovas pagasts 0022510 Augšdaugavas novads
Medumu pagasts 0022520 Augšdaugavas novads
Medzes pagasts 0027550 Dienvidkurzemes novads
Medņevas pagasts 0024500 Balvu novads
Meņģeles pagasts 0040490 Ogres novads
Mežotnes pagasts 0025490 Bauskas novads
Mežvidu pagasts 0037500 Ludzas novads
Mežāres pagasts 0031520 Jēkabpils novads
Mores pagasts 0048450 Siguldas novads
Murmastienes pagasts 0055400 Varakļānu novads
Mākoņkalna pagasts 0043540 Rēzeknes novads
Mālpils pagasts 0048440 Siguldas novads
Mālupes pagasts 0021490 Alūksnes novads
Mārcienas pagasts 0038520 Madonas novads
Mārkalnes pagasts 0021500 Alūksnes novads
Mārsnēnu pagasts 0026480 Cēsu novads
Mārupes novads 0039000 Mārupes novads
Mārupes pagasts 0039410 Mārupes novads
Mērdzenes pagasts 0037510 Ludzas novads
Mērsraga pagasts 0051520 Talsu novads
Mētrienas pagasts 0038530 Madonas novads
Nagļu pagasts 0043550 Rēzeknes novads
Naudītes pagasts 0028520 Dobeles novads
Naujenes pagasts 0022530 Augšdaugavas novads
Naukšēnu pagasts 0054540 Valmieras novads
Nautrēnu pagasts 0043560 Rēzeknes novads
Neretas pagasts 0020490 Aizkraukles novads
Nirzas pagasts 0037520 Ludzas novads
Novadnieku pagasts 0046490 Saldus novads
Nīcas pagasts 0027560 Dienvidkurzemes novads
Nīcgales pagasts 0022540 Augšdaugavas novads
Nīgrandes pagasts 0046480 Saldus novads
Nīkrāces pagasts 0033470 Kuldīgas novads
Nītaures pagasts 0026490 Cēsu novads
Ogre 0040010 Ogres novads
Ogres novads 0040000 Ogres novads
Ogresgala pagasts 0040500 Ogres novads
Olaine 0041200 Olaines novads
Olaines novads 0041000 Olaines novads
Olaines pagasts 0041400 Olaines novads
Otaņķu pagasts 0027570 Dienvidkurzemes novads
Ozolaines pagasts 0043570 Rēzeknes novads
Ozolmuižas pagasts 0043580 Rēzeknes novads
Ozolnieku pagasts 0030470 Jelgavas novads
Ošupes pagasts 0038540 Madonas novads
Padures pagasts 0033480 Kuldīgas novads
Palsmanes pagasts 0049480 Smiltenes novads
Pampāļu pagasts 0046500 Saldus novads
Pasienes pagasts 0037540 Ludzas novads
Pededzes pagasts 0021510 Alūksnes novads
Pelču pagasts 0033490 Kuldīgas novads
Pelēču pagasts 0042430 Preiļu novads
Penkules pagasts 0028530 Dobeles novads
Piedrujas pagasts 0032570 Krāslavas novads
Pildas pagasts 0037550 Ludzas novads
Pilskalnes pagasts 0022550 Augšdaugavas novads
Pilskalnes pagasts 0020500 Aizkraukles novads
Piltene 0056200 Ventspils novads
Piltenes pagasts 0056420 Ventspils novads
Platones pagasts 0030480 Jelgavas novads
Plāņu pagasts 0054550 Valmieras novads
Popes pagasts 0056430 Ventspils novads
Praulienas pagasts 0038550 Madonas novads
Preiļi 0042200 Preiļu novads
Preiļu novads 0042000 Preiļu novads
Preiļu pagasts 0042440 Preiļu novads
Priekule 0027240 Dienvidkurzemes novads
Priekules pagasts 0027580 Dienvidkurzemes novads
Priekuļu pagasts 0026500 Cēsu novads
Prodes pagasts 0022560 Augšdaugavas novads
Pureņu pagasts 0037560 Ludzas novads
Puzes pagasts 0056440 Ventspils novads
Pušas pagasts 0043590 Rēzeknes novads
Pušmucovas pagasts 0037570 Ludzas novads
Pāles pagasts 0035470 Limbažu novads
Pāvilosta 0027230 Dienvidkurzemes novads
Pļaviņas 0020230 Aizkraukles novads
Pūres pagasts 0052510 Tukuma novads
Raiskuma pagasts 0026510 Cēsu novads
Ramatas pagasts 0054560 Valmieras novads
Rankas pagasts 0029490 Gulbenes novads
Raunas pagasts 0049490 Smiltenes novads
Raņķu pagasts 0033500 Kuldīgas novads
Rembates pagasts 0040510 Ogres novads
Remtes pagasts 0046510 Saldus novads
Rencēnu pagasts 0054570 Valmieras novads
Rendas pagasts 0033510 Kuldīgas novads
Riebiņu pagasts 0042450 Preiļu novads
Rikavas pagasts 0043600 Rēzeknes novads
Rites pagasts 0031530 Jēkabpils novads
Robežnieku pagasts 0032580 Krāslavas novads
Rojas pagasts 0051530 Talsu novads
Ropažu novads 0044000 Ropažu novads
Ropažu pagasts 0044410 Ropažu novads
Rožkalnu pagasts 0042460 Preiļu novads
Rožupes pagasts 0036410 Līvānu novads
Rubas pagasts 0046520 Saldus novads
Rubenes pagasts 0031540 Jēkabpils novads
Rucavas pagasts 0027590 Dienvidkurzemes novads
Rudbāržu pagasts 0033520 Kuldīgas novads
Rudzātu pagasts 0036420 Līvānu novads
Rugāju pagasts 0024510 Balvu novads
Rumbas pagasts 0033530 Kuldīgas novads
Rundāles pagasts 0025500 Bauskas novads
Rundēnu pagasts 0037580 Ludzas novads
Rušonas pagasts 0042470 Preiļu novads
Rēzekne 0006000 Rēzekne
Rēzeknes novads 0043000 Rēzeknes novads
Rīga 0001000 Rīga
Rūjiena 0054210 Valmieras novads
Sabile 0051200 Talsu novads
Sakas pagasts 0027600 Dienvidkurzemes novads
Sakstagala pagasts 0043610 Rēzeknes novads
Salacgrīva 0035230 Limbažu novads
Salacgrīvas pagasts 0035480 Limbažu novads
Salas pagasts 0039420 Mārupes novads
Salas pagasts 0031550 Jēkabpils novads
Salaspils 0045200 Salaspils novads
Salaspils novads 0045000 Salaspils novads
Salaspils pagasts 0045400 Salaspils novads
Saldus 0046210 Saldus novads
Saldus novads 0046000 Saldus novads
Saldus pagasts 0046530 Saldus novads
Salgales pagasts 0030490 Jelgavas novads
Salienas pagasts 0022570 Augšdaugavas novads
Salnavas pagasts 0037590 Ludzas novads
Sarkaņu pagasts 0038560 Madonas novads
Saukas pagasts 0031560 Jēkabpils novads
Saulkrasti 0047200 Saulkrastu novads
Saulkrastu novads 0047000 Saulkrastu novads
Saulkrastu pagasts 0047400 Saulkrastu novads
Saunas pagasts 0042480 Preiļu novads
Sausnējas pagasts 0038570 Madonas novads
Seces pagasts 0020510 Aizkraukles novads
Seda 0054220 Valmieras novads
Sesavas pagasts 0030500 Jelgavas novads
Sigulda 0048200 Siguldas novads
Siguldas novads 0048000 Siguldas novads
Siguldas pagasts 0048460 Siguldas novads
Silajāņu pagasts 0042490 Preiļu novads
Silmalas pagasts 0043620 Rēzeknes novads
Skaistas pagasts 0032590 Krāslavas novads
Skaistkalnes pagasts 0025510 Bauskas novads
Skaņkalnes pagasts 0054590 Valmieras novads
Skrudalienas pagasts 0022580 Augšdaugavas novads
Skrunda 0033210 Kuldīgas novads
Skrundas pagasts 0033540 Kuldīgas novads
Skrīveru pagasts 0020530 Aizkraukles novads
Skujenes pagasts 0026520 Cēsu novads
Skultes pagasts 0035490 Limbažu novads
Slampes pagasts 0052530 Tukuma novads
Smiltene 0049210 Smiltenes novads
Smiltenes novads 0049000 Smiltenes novads
Smiltenes pagasts 0049500 Smiltenes novads
Smārdes pagasts 0052540 Tukuma novads
Snēpeles pagasts 0033550 Kuldīgas novads
Sokolku pagasts 0043630 Rēzeknes novads
Stabulnieku pagasts 0042510 Preiļu novads
Staburaga pagasts 0020540 Aizkraukles novads
Staicele 0035240 Limbažu novads
Staiceles pagasts 0035500 Limbažu novads
Stalbes pagasts 0026530 Cēsu novads
Stelpes pagasts 0025520 Bauskas novads
Stende 0051210 Talsu novads
Stopiņu pagasts 0044420 Ropažu novads
Stoļerovas pagasts 0043640 Rēzeknes novads
Stradu pagasts 0029510 Gulbenes novads
Straupes pagasts 0026540 Cēsu novads
Strazdes pagasts 0051540 Talsu novads
Strenči 0054230 Valmieras novads
Strūžānu pagasts 0043650 Rēzeknes novads
Stāmerienas pagasts 0029500 Gulbenes novads
Subate 0022210 Augšdaugavas novads
Suntažu pagasts 0040520 Ogres novads
Sunākstes pagasts 0020550 Aizkraukles novads
Susāju pagasts 0024520 Balvu novads
Sutru pagasts 0036430 Līvānu novads
Svariņu pagasts 0032600 Krāslavas novads
Sventes pagasts 0022590 Augšdaugavas novads
Svitenes pagasts 0025530 Bauskas novads
Svētes pagasts 0030510 Jelgavas novads
Sējas pagasts 0047410 Saulkrastu novads
Sēlpils pagasts 0031570 Jēkabpils novads
Sēmes pagasts 0052520 Tukuma novads
Sērenes pagasts 0020520 Aizkraukles novads
Sēļu pagasts 0054580 Valmieras novads
Sīļukalna pagasts 0042500 Preiļu novads
Tabores pagasts 0022610 Augšdaugavas novads
Tadaiķu pagasts 0027610 Dienvidkurzemes novads
Talsi 0051220 Talsu novads
Talsu novads 0051000 Talsu novads
Taurenes pagasts 0026550 Cēsu novads
Taurupes pagasts 0040530 Ogres novads
Tilžas pagasts 0024540 Balvu novads
Tirzas pagasts 0029520 Gulbenes novads
Tomes pagasts 0040550 Ogres novads
Trapenes pagasts 0049510 Smiltenes novads
Trikātas pagasts 0054600 Valmieras novads
Tukuma novads 0052000 Tukuma novads
Tukums 0052210 Tukuma novads
Tumes pagasts 0052550 Tukuma novads
Turku pagasts 0036440 Līvānu novads
Turlavas pagasts 0033560 Kuldīgas novads
Tārgales pagasts 0056450 Ventspils novads
Tērvetes pagasts 0028540 Dobeles novads
Tīnūžu pagasts 0040540 Ogres novads
Ugāles pagasts 0056460 Ventspils novads
Ukru pagasts 0028550 Dobeles novads
Umurgas pagasts 0035510 Limbažu novads
Upmalas pagasts 0042520 Preiļu novads
Usmas pagasts 0056470 Ventspils novads
Užavas pagasts 0056480 Ventspils novads
Vaboles pagasts 0022620 Augšdaugavas novads
Vadakstes pagasts 0046550 Saldus novads
Vaidavas pagasts 0054610 Valmieras novads
Vaives pagasts 0026560 Cēsu novads
Vaiņodes pagasts 0027620 Dienvidkurzemes novads
Valdemārpils 0051230 Talsu novads
Valdgales pagasts 0051550 Talsu novads
Valgundes pagasts 0030520 Jelgavas novads
Valka 0053200 Valkas novads
Valkas novads 0053000 Valkas novads
Valkas pagasts 0053420 Valkas novads
Valles pagasts 0025540 Bauskas novads
Valmiera 0054010 Valmieras novads
Valmieras novads 0054000 Valmieras novads
Valmieras pagasts 0054620 Valmieras novads
Vandzenes pagasts 0051560 Talsu novads
Vangaži 0044200 Ropažu novads
Varakļāni 0055200 Varakļānu novads
Varakļānu novads 0055000 Varakļānu novads
Varakļānu pagasts 0055410 Varakļānu novads
Variešu pagasts 0031580 Jēkabpils novads
Variņu pagasts 0049520 Smiltenes novads
Vecates pagasts 0054630 Valmieras novads
Vecauces pagasts 0028560 Dobeles novads
Veclaicenes pagasts 0021520 Alūksnes novads
Vecpiebalgas pagasts 0026570 Cēsu novads
Vecpils pagasts 0027630 Dienvidkurzemes novads
Vecsalienas pagasts 0022630 Augšdaugavas novads
Vecsaules pagasts 0025550 Bauskas novads
Vectilžas pagasts 0024550 Balvu novads
Vecumnieku pagasts 0025560 Bauskas novads
Vecumu pagasts 0024560 Balvu novads
Ventspils 0007000 Ventspils
Ventspils novads 0056000 Ventspils novads
Veselavas pagasts 0026580 Cēsu novads
Vestienas pagasts 0038580 Madonas novads
Vidrižu pagasts 0035520 Limbažu novads
Viesatu pagasts 0052570 Tukuma novads
Viesturu pagasts 0025570 Bauskas novads
Viesīte 0031210 Jēkabpils novads
Viesītes pagasts 0031590 Jēkabpils novads
Vietalvas pagasts 0020560 Aizkraukles novads
Vijciema pagasts 0053430 Valkas novads
Vilces pagasts 0030530 Jelgavas novads
Vilpulkas pagasts 0054640 Valmieras novads
Virbu pagasts 0051570 Talsu novads
Vircavas pagasts 0030540 Jelgavas novads
Virešu pagasts 0049530 Smiltenes novads
Virgas pagasts 0027650 Dienvidkurzemes novads
Viļaka 0024210 Balvu novads
Viļāni 0043200 Rēzeknes novads
Viļānu pagasts 0043670 Rēzeknes novads
Viļķenes pagasts 0035530 Limbažu novads
Višķu pagasts 0022640 Augšdaugavas novads
Vānes pagasts 0052560 Tukuma novads
Vārkavas pagasts 0042530 Preiļu novads
Vārmes pagasts 0033570 Kuldīgas novads
Vārves pagasts 0056490 Ventspils novads
Vērgales pagasts 0027640 Dienvidkurzemes novads
Vērēmu pagasts 0043660 Rēzeknes novads
Vīksnas pagasts 0024570 Balvu novads
Vīpes pagasts 0031600 Jēkabpils novads
Vītiņu pagasts 0028570 Dobeles novads
Zalves pagasts 0020570 Aizkraukles novads
Zantes pagasts 0052580 Tukuma novads
Zasas pagasts 0031610 Jēkabpils novads
Zaubes pagasts 0026590 Cēsu novads
Zaļenieku pagasts 0030550 Jelgavas novads
Zaļesjes pagasts 0037600 Ludzas novads
Zaņas pagasts 0046560 Saldus novads
Zebrenes pagasts 0028580 Dobeles novads
Zeltiņu pagasts 0021530 Alūksnes novads
Zemītes pagasts 0052590 Tukuma novads
Zentenes pagasts 0052600 Tukuma novads
Ziemera pagasts 0021540 Alūksnes novads
Zilupe 0037220 Ludzas novads
Zilākalna pagasts 0054650 Valmieras novads
Ziru pagasts 0056500 Ventspils novads
Zirņu pagasts 0046570 Saldus novads
Zlēku pagasts 0056510 Ventspils novads
Zosēnu pagasts 0026600 Cēsu novads
Zvirgzdenes pagasts 0037610 Ludzas novads
Zvārdes pagasts 0046580 Saldus novads
Zvārtavas pagasts 0053440 Valkas novads
Ābeļu pagasts 0031430 Jēkabpils novads
Ādažu novads 0023000 Ādažu novads
Ādažu pagasts 0023400 Ādažu novads
Ārlavas pagasts 0051410 Talsu novads
Čornajas pagasts 0043420 Rēzeknes novads
Ēdoles pagasts 0033410 Kuldīgas novads
Ērgļu pagasts 0038450 Madonas novads
Ērģemes pagasts 0053400 Valkas novads
Ēveles pagasts 0054440 Valmieras novads
Ģibuļu pagasts 0051440 Talsu novads
Īles pagasts 0028480 Dobeles novads
Īslīces pagasts 0025470 Bauskas novads
Īvandes pagasts 0033430 Kuldīgas novads
Īves pagasts 0051450 Talsu novads
Ķegums 0040210 Ogres novads
Ķeipenes pagasts 0040430 Ogres novads
Ķekavas novads 0034000 Ķekavas novads
Ķekavas pagasts 0034420 Ķekavas novads
Ķepovas pagasts 0032560 Krāslavas novads
Ķoņu pagasts 0054500 Valmieras novads
Ķūļciema pagasts 0051470 Talsu novads
Ļaudonas pagasts 0038510 Madonas novads
Ņukšu pagasts 0037530 Ludzas novads
Šēderes pagasts 0022600 Augšdaugavas novads
Šķaunes pagasts 0032610 Krāslavas novads
Šķeltovas pagasts 0032620 Krāslavas novads
Šķilbēnu pagasts 0024530 Balvu novads
Šķēdes pagasts 0046540 Saldus novads
Ūdrīšu pagasts 0032630 Krāslavas novads
Žīguru pagasts 0024580 Balvu novads