Adreses

Pagasts/Novads ATKV Ietilpst
Abavas pagasts 0880242 Talsu novads
Aglonas novads 0604300 Aglonas novads
Aglonas pagasts 0604342 Aglonas novads
Ainaži 0661405 Salacgrīvas novads
Ainažu pagasts 0661425 Salacgrīvas novads
Aiviekstes pagasts 0321442 Pļaviņu novads
Aizkalnes pagasts 0760244 Preiļu novads
Aizkraukle 0320201 Aizkraukles novads
Aizkraukles novads 0320200 Aizkraukles novads
Aizkraukles pagasts 0320244 Aizkraukles novads
Aizpute 0640605 Aizputes novads
Aizputes novads 0640600 Aizputes novads
Aizputes pagasts 0640642 Aizputes novads
Aknīste 0560805 Aknīstes novads
Aknīstes novads 0560800 Aknīstes novads
Aknīstes pagasts 0560825 Aknīstes novads
Allažu pagasts 0801642 Siguldas novads
Aloja 0661007 Alojas novads
Alojas novads 0661000 Alojas novads
Alojas pagasts 0661027 Alojas novads
Alsungas novads 0624200 Alsungas novads
Alsviķu pagasts 0360242 Alūksnes novads
Alūksne 0360201 Alūksnes novads
Alūksnes novads 0360200 Alūksnes novads
Amatas novads 0424701 Amatas novads
Amatas pagasts 0424742 Amatas novads
Ambeļu pagasts 0440242 Daugavpils novads
Ances pagasts 0980244 Ventspils novads
Andrupenes pagasts 0601042 Dagdas novads
Andzeļu pagasts 0601044 Dagdas novads
Annas pagasts 0360244 Alūksnes novads
Annenieku pagasts 0460242 Dobeles novads
Ape 0360805 Apes novads
Apes novads 0360800 Apes novads
Apes pagasts 0360825 Apes novads
Aronas pagasts 0700242 Madonas novads
Asares pagasts 0560844 Aknīstes novads
Asūnes pagasts 0601046 Dagdas novads
Atašienes pagasts 0566946 Krustpils novads
Auce 0460805 Auces novads
Auces novads 0460800 Auces novads
Audriņu pagasts 0780242 Rēzeknes novads
Augstkalnes pagasts 0468944 Tērvetes novads
Aulejas pagasts 0600248 Krāslavas novads
Auru pagasts 0460246 Dobeles novads
Babītes novads 0804900 Babītes novads
Babītes pagasts 0804948 Babītes novads
Baldone 0800605 Baldones novads
Baldones novads 0800600 Baldones novads
Baldones pagasts 0800625 Baldones novads
Balgales pagasts 0880246 Talsu novads
Baloži 0800807 Ķekavas novads
Baltinavas novads 0384400 Baltinavas novads
Balvi 0380201 Balvu novads
Balvu novads 0380200 Balvu novads
Balvu pagasts 0380246 Balvu novads
Barkavas pagasts 0700244 Madonas novads
Bauska 0400201 Bauskas novads
Bauskas novads 0400200 Bauskas novads
Bebrenes pagasts 0440844 Ilūkstes novads
Bebru pagasts 0326146 Kokneses novads
Beverīnas novads 0964700 Beverīnas novads
Beļavas pagasts 0500244 Gulbenes novads
Bikstu pagasts 0460254 Dobeles novads
Bilskas pagasts 0941644 Smiltenes novads
Birzgales pagasts 0741044 Ķeguma novads
Biķernieku pagasts 0440246 Daugavpils novads
Blomes pagasts 0941646 Smiltenes novads
Blontu pagasts 0684944 Ciblas novads
Blīdenes pagasts 0840644 Brocēnu novads
Brantu pagasts 0941648 Smiltenes novads
Braslavas pagasts 0661044 Alojas novads
Brenguļu pagasts 0964746 Beverīnas novads
Briežuciema pagasts 0380252 Balvu novads
Briģu pagasts 0680246 Ludzas novads
Brocēni 0840605 Brocēnu novads
Brocēnu novads 0840601 Brocēnu novads
Brunavas pagasts 0400246 Bauskas novads
Brīvzemnieku pagasts 0661048 Alojas novads
Bukaišu pagasts 0468956 Tērvetes novads
Bunkas pagasts 0641646 Priekules novads
Burtnieku novads 0967101 Burtnieku novads
Burtnieku pagasts 0967148 Burtnieku novads
Bārbeles pagasts 0409544 Vecumnieku novads
Bārtas pagasts 0641044 Grobiņas novads
Bēnes pagasts 0460850 Auces novads
Bērzaines pagasts 0960244 Kocēnu novads
Bērzaunes pagasts 0700246 Madonas novads
Bērzes pagasts 0460252 Dobeles novads
Bērzgales pagasts 0780244 Rēzeknes novads
Bērziņu pagasts 0601050 Dagdas novads
Bērzkalnes pagasts 0380248 Balvu novads
Bērzpils pagasts 0380250 Balvu novads
Carnikavas novads 0805200 Carnikavas novads
Cenu pagasts 0546744 Ozolnieku novads
Ceraukstes pagasts 0400250 Bauskas novads
Cesvaine 0700807 Cesvaines novads
Cesvaines novads 0700800 Cesvaines novads
Cesvaines pagasts 0700827 Cesvaines novads
Ciblas novads 0684901 Ciblas novads
Ciblas pagasts 0684948 Ciblas novads
Cieceres pagasts 0840625 Brocēnu novads
Cirmas pagasts 0680250 Ludzas novads
Codes pagasts 0400252 Bauskas novads
Cēres pagasts 0901244 Kandavas novads
Cēsis 0420201 Cēsu novads
Cēsu novads 0420200 Cēsu novads
Cīravas pagasts 0640648 Aizputes novads
Dagda 0601009 Dagdas novads
Dagdas novads 0601000 Dagdas novads
Dagdas pagasts 0601054 Dagdas novads
Daudzeses pagasts 0321050 Jaunjelgavas novads
Daugavpils 0050000 Daugavpils
Daugavpils novads 0440200 Daugavpils novads
Daugmales pagasts 0800856 Ķekavas novads
Daukstu pagasts 0500248 Gulbenes novads
Degoles pagasts 0900246 Tukuma novads
Dekšāres pagasts 0781848 Viļānu novads
Demenes pagasts 0440250 Daugavpils novads
Dignājas pagasts 0560252 Jēkabpils novads
Dikļu pagasts 0960252 Kocēnu novads
Dobele 0460201 Dobeles novads
Dobeles novads 0460200 Dobeles novads
Dobeles pagasts 0460260 Dobeles novads
Drabešu pagasts 0424746 Amatas novads
Dricānu pagasts 0780250 Rēzeknes novads
Drustu pagasts 0427748 Raunas novads
Druvienas pagasts 0500252 Gulbenes novads
Dubnas pagasts 0440252 Daugavpils novads
Dunalkas pagasts 0640850 Durbes novads
Dunavas pagasts 0560254 Jēkabpils novads
Dundagas novads 0885100 Dundagas novads
Dundagas pagasts 0885150 Dundagas novads
Dunikas pagasts 0648552 Rucavas novads
Durbe 0640807 Durbes novads
Durbes novads 0640801 Durbes novads
Durbes pagasts 0640827 Durbes novads
Dvietes pagasts 0440854 Ilūkstes novads
Dzelzavas pagasts 0700250 Madonas novads
Dzērbenes pagasts 0429350 Vecpiebalgas novads
Dāviņu pagasts 0400256 Bauskas novads
Džūkstes pagasts 0900248 Tukuma novads
Eglaines pagasts 0440856 Ilūkstes novads
Elejas pagasts 0540248 Jelgavas novads
Elkšņu pagasts 0561858 Viesītes novads
Embūtes pagasts 0649354 Vaiņodes novads
Engures novads 0905100 Engures novads
Engures pagasts 0905150 Engures novads
Ezeres pagasts 0840248 Saldus novads
Ezernieku pagasts 0601056 Dagdas novads
Feimaņu pagasts 0780252 Rēzeknes novads
Gaigalavas pagasts 0780254 Rēzeknes novads
Gailīšu pagasts 0400260 Bauskas novads
Gaiķu pagasts 0840652 Brocēnu novads
Galgauskas pagasts 0500256 Gulbenes novads
Galēnu pagasts 0766348 Riebiņu novads
Garkalnes novads 0806000 Garkalnes novads
Gaujienas pagasts 0360848 Apes novads
Gaviezes pagasts 0641056 Grobiņas novads
Glūdas pagasts 0540252 Jelgavas novads
Goliševas pagasts 0681054 Kārsavas novads
Gramzdas pagasts 0641658 Priekules novads
Griškānu pagasts 0780256 Rēzeknes novads
Grobiņa 0641009 Grobiņas novads
Grobiņas novads 0641000 Grobiņas novads
Grobiņas pagasts 0641060 Grobiņas novads
Grundzāles pagasts 0941658 Smiltenes novads
Grāveru pagasts 0604358 Aglonas novads
Gudenieku pagasts 0620250 Kuldīgas novads
Gulbene 0500201 Gulbenes novads
Gulbenes novads 0500200 Gulbenes novads
Gārsenes pagasts 0560862 Aknīstes novads
Iecavas novads 0406400 Iecavas novads
Ikšķile 0740605 Ikšķiles novads
Ikšķiles novads 0740600 Ikšķiles novads
Ilzenes pagasts 0360252 Alūksnes novads
Ilzeskalna pagasts 0780258 Rēzeknes novads
Ilūkste 0440807 Ilūkstes novads
Ilūkstes novads 0440801 Ilūkstes novads
Indras pagasts 0600262 Krāslavas novads
Indrānu pagasts 0701458 Lubānas novads
Inešu pagasts 0429354 Vecpiebalgas novads
Inčukalna novads 0801800 Inčukalna novads
Inčukalna pagasts 0801864 Inčukalna novads
Ipiķu pagasts 0961656 Rūjienas novads
Irlavas pagasts 0900254 Tukuma novads
Iršu pagasts 0326154 Kokneses novads
Isnaudas pagasts 0680258 Ludzas novads
Istras pagasts 0680260 Ludzas novads
Izvaltas pagasts 0600264 Krāslavas novads
Jaunalūksnes pagasts 0360256 Alūksnes novads
Jaunannas pagasts 0360258 Alūksnes novads
Jaunauces pagasts 0840256 Saldus novads
Jaunbērzes pagasts 0460268 Dobeles novads
Jaungulbenes pagasts 0500260 Gulbenes novads
Jaunjelgava 0321007 Jaunjelgavas novads
Jaunjelgavas novads 0321000 Jaunjelgavas novads
Jaunjelgavas pagasts 0321027 Jaunjelgavas novads
Jaunlaicenes pagasts 0360260 Alūksnes novads
Jaunlutriņu pagasts 0840258 Saldus novads
Jaunpiebalgas novads 0425700 Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas pagasts 0425756 Jaunpiebalgas novads
Jaunpils novads 0905700 Jaunpils novads
Jaunpils pagasts 0905756 Jaunpils novads
Jaunsvirlaukas pagasts 0540256 Jelgavas novads
Jaunsātu pagasts 0900258 Tukuma novads
Jelgava 0090000 Jelgava
Jelgavas novads 0540200 Jelgavas novads
Jersikas pagasts 0761252 Līvānu novads
Jeru pagasts 0961658 Rūjienas novads
Jumpravas pagasts 0741448 Lielvārdes novads
Jumurdas pagasts 0705560 Ērgļu novads
Jēkabpils 0110000 Jēkabpils
Jēkabpils novads 0560200 Jēkabpils novads
Jērcēnu pagasts 0941860 Strenču novads
Jūrkalnes pagasts 0980250 Ventspils novads
Jūrmala 0130000 Jūrmala
Kabiles pagasts 0620258 Kuldīgas novads
Kaives pagasts 0429358 Vecpiebalgas novads
Kalkūnes pagasts 0440260 Daugavpils novads
Kalna pagasts 0560266 Jēkabpils novads
Kalncempju pagasts 0360264 Alūksnes novads
Kalnciema pagasts 0540258 Jelgavas novads
Kalniešu pagasts 0600268 Krāslavas novads
Kalsnavas pagasts 0700262 Madonas novads
Kalupes pagasts 0440262 Daugavpils novads
Kalvenes pagasts 0640666 Aizputes novads
Kalētu pagasts 0641664 Priekules novads
Kandava 0901211 Kandavas novads
Kandavas novads 0901201 Kandavas novads
Kandavas pagasts 0901262 Kandavas novads
Kantinieku pagasts 0780260 Rēzeknes novads
Kaplavas pagasts 0600270 Krāslavas novads
Kastuļinas pagasts 0604372 Aglonas novads
Katvaru pagasts 0660252 Limbažu novads
Kauguru pagasts 0964762 Beverīnas novads
Kaunatas pagasts 0780262 Rēzeknes novads
Kazdangas pagasts 0640668 Aizputes novads
Klintaines pagasts 0321458 Pļaviņu novads
Kocēnu novads 0960200 Kocēnu novads
Kocēnu pagasts 0960264 Kocēnu novads
Kokneses novads 0326100 Kokneses novads
Kokneses pagasts 0326160 Kokneses novads
Kolkas pagasts 0885162 Dundagas novads
Kombuļu pagasts 0600274 Krāslavas novads
Konstantinovas pagasts 0601076 Dagdas novads
Krapes pagasts 0740252 Ogres novads
Krimuldas novads 0806900 Krimuldas novads
Krimuldas pagasts 0806968 Krimuldas novads
Krimūnu pagasts 0460272 Dobeles novads
Krišjāņu pagasts 0380256 Balvu novads
Krustpils novads 0566900 Krustpils novads
Krustpils pagasts 0566968 Krustpils novads
Krāslava 0600201 Krāslavas novads
Krāslavas novads 0600202 Krāslavas novads
Krāslavas pagasts 0600278 Krāslavas novads
Kubulu pagasts 0380258 Balvu novads
Kuldīga 0620201 Kuldīgas novads
Kuldīgas novads 0620200 Kuldīgas novads
Kupravas pagasts 0381660 Viļakas novads
Kurmenes pagasts 0409562 Vecumnieku novads
Kurmāles pagasts 0620260 Kuldīgas novads
Kursīšu pagasts 0840262 Saldus novads
Kārsava 0681009 Kārsavas novads
Kārsavas novads 0681000 Kārsavas novads
Kārķu pagasts 0940266 Valkas novads
Kūku pagasts 0566970 Krustpils novads
Laidu pagasts 0620264 Kuldīgas novads
Laidzes pagasts 0880268 Talsu novads
Lapmežciema pagasts 0905166 Engures novads
Lauberes pagasts 0740260 Ogres novads
Laucesas pagasts 0440264 Daugavpils novads
Laucienes pagasts 0880270 Talsu novads
Lauderu pagasts 0681864 Zilupes novads
Launkalnes pagasts 0941670 Smiltenes novads
Lazdonas pagasts 0700266 Madonas novads
Lazdukalna pagasts 0387564 Rugāju novads
Lazdulejas pagasts 0380266 Balvu novads
Lažas pagasts 0640672 Aizputes novads
Leimaņu pagasts 0560274 Jēkabpils novads
Lejasciema pagasts 0500264 Gulbenes novads
Lendžu pagasts 0780266 Rēzeknes novads
Lestenes pagasts 0900268 Tukuma novads
Lielauces pagasts 0460876 Auces novads
Lielplatones pagasts 0540260 Jelgavas novads
Lielvārde 0741413 Lielvārdes novads
Lielvārdes novads 0741401 Lielvārdes novads
Lielvārdes pagasts 0741433 Lielvārdes novads
Liepas pagasts 0427360 Priekuļu novads
Liepnas pagasts 0360268 Alūksnes novads
Liepupes pagasts 0661460 Salacgrīvas novads
Liepāja 0170000 Liepāja
Liezēres pagasts 0700268 Madonas novads
Limbaži 0660201 Limbažu novads
Limbažu novads 0660200 Limbažu novads
Limbažu pagasts 0660264 Limbažu novads
Litenes pagasts 0500268 Gulbenes novads
Lizuma pagasts 0500272 Gulbenes novads
Lodes pagasts 0961668 Rūjienas novads
Lubes pagasts 0880274 Talsu novads
Lubāna 0701413 Lubānas novads
Lubānas novads 0701400 Lubānas novads
Ludza 0680201 Ludzas novads
Ludzas novads 0680200 Ludzas novads
Lutriņu pagasts 0840266 Saldus novads
Lēdmanes pagasts 0741464 Lielvārdes novads
Lēdurgas pagasts 0806956 Krimuldas novads
Lībagu pagasts 0880272 Talsu novads
Līdumnieku pagasts 0684966 Ciblas novads
Līgatne 0421211 Līgatnes novads
Līgatnes novads 0421200 Līgatnes novads
Līgatnes pagasts 0421262 Līgatnes novads
Līgo pagasts 0500276 Gulbenes novads
Līksnas pagasts 0440268 Daugavpils novads
Līvbērzes pagasts 0540262 Jelgavas novads
Līvāni 0761211 Līvānu novads
Līvānu novads 0761201 Līvānu novads
Lūznavas pagasts 0780268 Rēzeknes novads
Madlienas pagasts 0740268 Ogres novads
Madona 0700201 Madonas novads
Madonas novads 0700200 Madonas novads
Malienas pagasts 0360272 Alūksnes novads
Malnavas pagasts 0681068 Kārsavas novads
Maltas pagasts 0780270 Rēzeknes novads
Matkules pagasts 0901270 Kandavas novads
Matīšu pagasts 0967170 Burtnieku novads
Mazozolu pagasts 0740272 Ogres novads
Mazsalaca 0961011 Mazsalacas novads
Mazsalacas novads 0961000 Mazsalacas novads
Mazsalacas pagasts 0961031 Mazsalacas novads
Mazzalves pagasts 0327166 Neretas novads
Maļinovas pagasts 0440270 Daugavpils novads
Medumu pagasts 0440272 Daugavpils novads
Medzes pagasts 0641076 Grobiņas novads
Medņevas pagasts 0381670 Viļakas novads
Meņģeles pagasts 0740276 Ogres novads
Mežotnes pagasts 0400272 Bauskas novads
Mežvidu pagasts 0681070 Kārsavas novads
Mežāres pagasts 0566976 Krustpils novads
Mores pagasts 0801666 Siguldas novads
Murmastienes pagasts 0701878 Varakļānu novads
Mākoņkalna pagasts 0780272 Rēzeknes novads
Mālpils novads 0807400 Mālpils novads
Mālupes pagasts 0360274 Alūksnes novads
Mārcienas pagasts 0700274 Madonas novads
Mārkalnes pagasts 0360276 Alūksnes novads
Mārsnēnu pagasts 0427364 Priekuļu novads
Mārupes novads 0807600 Mārupes novads
Mērdzenes pagasts 0681072 Kārsavas novads
Mērsraga novads 0888378 Mērsraga novads
Mētrienas pagasts 0700276 Madonas novads
Nagļu pagasts 0780274 Rēzeknes novads
Naudītes pagasts 0460280 Dobeles novads
Naujenes pagasts 0440274 Daugavpils novads
Naukšēnu novads 0967300 Naukšēnu novads
Naukšēnu pagasts 0967372 Naukšēnu novads
Nautrēnu pagasts 0780284 Rēzeknes novads
Neretas novads 0327100 Neretas novads
Neretas pagasts 0327170 Neretas novads
Nirzas pagasts 0680278 Ludzas novads
Novadnieku pagasts 0840272 Saldus novads
Nīcas novads 0647900 Nīcas novads
Nīcas pagasts 0647978 Nīcas novads
Nīcgales pagasts 0440276 Daugavpils novads
Nīgrandes pagasts 0840270 Saldus novads
Nīkrāces pagasts 0621268 Skrundas novads
Nītaures pagasts 0424768 Amatas novads
Ogre 0740201 Ogres novads
Ogres novads 0740202 Ogres novads
Ogresgala pagasts 0740280 Ogres novads
Olaine 0801009 Olaines novads
Olaines novads 0801000 Olaines novads
Olaines pagasts 0801080 Olaines novads
Otaņķu pagasts 0647980 Nīcas novads
Ozolaines pagasts 0780276 Rēzeknes novads
Ozolmuižas pagasts 0780278 Rēzeknes novads
Ozolnieku novads 0546701 Ozolnieku novads
Ozolnieku pagasts 0546766 Ozolnieku novads
Ošupes pagasts 0700282 Madonas novads
Padures pagasts 0620272 Kuldīgas novads
Palsmanes pagasts 0941674 Smiltenes novads
Pampāļu pagasts 0840276 Saldus novads
Pasienes pagasts 0681884 Zilupes novads
Pededzes pagasts 0360280 Alūksnes novads
Pelču pagasts 0620274 Kuldīgas novads
Pelēču pagasts 0760256 Preiļu novads
Penkules pagasts 0460284 Dobeles novads
Piedrujas pagasts 0600284 Krāslavas novads
Pildas pagasts 0680286 Ludzas novads
Pilskalnes pagasts 0327174 Neretas novads
Pilskalnes pagasts 0440880 Ilūkstes novads
Piltene 0980213 Ventspils novads
Piltenes pagasts 0980233 Ventspils novads
Platones pagasts 0540270 Jelgavas novads
Plāņu pagasts 0941876 Strenču novads
Popes pagasts 0980256 Ventspils novads
Praulienas pagasts 0700286 Madonas novads
Preiļi 0760201 Preiļu novads
Preiļu novads 0760202 Preiļu novads
Preiļu pagasts 0760258 Preiļu novads
Priekule 0641615 Priekules novads
Priekules novads 0641600 Priekules novads
Priekules pagasts 0641682 Priekules novads
Priekuļu novads 0427300 Priekuļu novads
Priekuļu pagasts 0427372 Priekuļu novads
Prodes pagasts 0440835 Ilūkstes novads
Pureņu pagasts 0680288 Ludzas novads
Puzes pagasts 0980260 Ventspils novads
Pušas pagasts 0780280 Rēzeknes novads
Pušmucovas pagasts 0684990 Ciblas novads
Pāles pagasts 0660268 Limbažu novads
Pārgaujas novads 0427500 Pārgaujas novads
Pāvilosta 0641413 Pāvilostas novads
Pāvilostas novads 0641401 Pāvilostas novads
Pļaviņas 0321413 Pļaviņu novads
Pļaviņu novads 0321400 Pļaviņu novads
Pūres pagasts 0900274 Tukuma novads
Raiskuma pagasts 0427574 Pārgaujas novads
Ramatas pagasts 0961076 Mazsalacas novads
Rankas pagasts 0500284 Gulbenes novads
Raunas novads 0427700 Raunas novads
Raunas pagasts 0427776 Raunas novads
Raņķu pagasts 0621278 Skrundas novads
Rembates pagasts 0741084 Ķeguma novads
Remtes pagasts 0840680 Brocēnu novads
Rencēnu pagasts 0967178 Burtnieku novads
Rendas pagasts 0620280 Kuldīgas novads
Riebiņu novads 0766300 Riebiņu novads
Riebiņu pagasts 0766362 Riebiņu novads
Rikavas pagasts 0780282 Rēzeknes novads
Rites pagasts 0561880 Viesītes novads
Robežnieku pagasts 0600286 Krāslavas novads
Rojas novads 0888300 Rojas novads
Rojas pagasts 0888382 Rojas novads
Ropažu novads 0808400 Ropažu novads
Rožkalnu pagasts 0769164 Vārkavas novads
Rožupes pagasts 0761266 Līvānu novads
Rubas pagasts 0840282 Saldus novads
Rubenes pagasts 0560282 Jēkabpils novads
Rucavas novads 0648500 Rucavas novads
Rucavas pagasts 0648584 Rucavas novads
Rudbāržu pagasts 0621282 Skrundas novads
Rudzātu pagasts 0761268 Līvānu novads
Rugāju novads 0387500 Rugāju novads
Rugāju pagasts 0387574 Rugāju novads
Rumbas pagasts 0620284 Kuldīgas novads
Rundāles novads 0407700 Rundāles novads
Rundāles pagasts 0407776 Rundāles novads
Rundēnu pagasts 0680292 Ludzas novads
Rušonas pagasts 0766370 Riebiņu novads
Rēzekne 0210000 Rēzekne
Rēzeknes novads 0780200 Rēzeknes novads
Rīga 0010000 Rīga
Rūjiena 0961615 Rūjienas novads
Rūjienas novads 0961600 Rūjienas novads
Sabile 0880213 Talsu novads
Sakas pagasts 0641486 Pāvilostas novads
Sakstagala pagasts 0780286 Rēzeknes novads
Salacgrīva 0661415 Salacgrīvas novads
Salacgrīvas novads 0661400 Salacgrīvas novads
Salacgrīvas pagasts 0661435 Salacgrīvas novads
Salas novads 0568700 Salas novads
Salas pagasts 0804988 Babītes novads
Salas pagasts 0568786 Salas novads
Salaspils 0801211 Salaspils novads
Salaspils novads 0801200 Salaspils novads
Salaspils pagasts 0801231 Salaspils novads
Saldus 0840201 Saldus novads
Saldus novads 0840200 Saldus novads
Saldus pagasts 0840286 Saldus novads
Salgales pagasts 0546778 Ozolnieku novads
Salienas pagasts 0440284 Daugavpils novads
Salnavas pagasts 0681094 Kārsavas novads
Sarkaņu pagasts 0700290 Madonas novads
Saukas pagasts 0561888 Viesītes novads
Saulkrasti 0801413 Saulkrastu novads
Saulkrastu novads 0801400 Saulkrastu novads
Saulkrastu pagasts 0801433 Saulkrastu novads
Saunas pagasts 0760274 Preiļu novads
Sausnējas pagasts 0705592 Ērgļu novads
Seces pagasts 0321078 Jaunjelgavas novads
Seda 0941813 Strenču novads
Sesavas pagasts 0540274 Jelgavas novads
Sigulda 0801615 Siguldas novads
Siguldas novads 0801601 Siguldas novads
Siguldas pagasts 0801694 Siguldas novads
Silajāņu pagasts 0766376 Riebiņu novads
Silmalas pagasts 0780288 Rēzeknes novads
Skaistas pagasts 0600288 Krāslavas novads
Skaistkalnes pagasts 0409580 Vecumnieku novads
Skaņkalnes pagasts 0961084 Mazsalacas novads
Skrudalienas pagasts 0440286 Daugavpils novads
Skrunda 0621209 Skrundas novads
Skrundas novads 0621200 Skrundas novads
Skrundas pagasts 0621229 Skrundas novads
Skrīveru novads 0328200 Skrīveru novads
Skujenes pagasts 0424778 Amatas novads
Skultes pagasts 0660276 Limbažu novads
Slampes pagasts 0900280 Tukuma novads
Smiltene 0941615 Smiltenes novads
Smiltenes novads 0941600 Smiltenes novads
Smiltenes pagasts 0941680 Smiltenes novads
Smārdes pagasts 0905182 Engures novads
Snēpeles pagasts 0620290 Kuldīgas novads
Sokolku pagasts 0781890 Viļānu novads
Stabulnieku pagasts 0766380 Riebiņu novads
Staburaga pagasts 0321084 Jaunjelgavas novads
Staicele 0661017 Alojas novads
Staiceles pagasts 0661037 Alojas novads
Stalbes pagasts 0427580 Pārgaujas novads
Stelpes pagasts 0409584 Vecumnieku novads
Stende 0880215 Talsu novads
Stopiņu novads 0809600 Stopiņu novads
Stoļerovas pagasts 0780292 Rēzeknes novads
Stradu pagasts 0500290 Gulbenes novads
Straupes pagasts 0427582 Pārgaujas novads
Strazdes pagasts 0880286 Talsu novads
Strenči 0941817 Strenču novads
Strenču novads 0941800 Strenču novads
Stružānu pagasts 0780294 Rēzeknes novads
Stāmerienas pagasts 0500288 Gulbenes novads
Subate 0440815 Ilūkstes novads
Suntažu pagasts 0740288 Ogres novads
Sunākstes pagasts 0321086 Jaunjelgavas novads
Susāju pagasts 0381678 Viļakas novads
Sutru pagasts 0761282 Līvānu novads
Svariņu pagasts 0601090 Dagdas novads
Sventes pagasts 0440288 Daugavpils novads
Svitenes pagasts 0407788 Rundāles novads
Svētes pagasts 0540282 Jelgavas novads
Sējas novads 0809200 Sējas novads
Sēlpils pagasts 0568790 Salas novads
Sēmes pagasts 0900278 Tukuma novads
Sērenes pagasts 0321080 Jaunjelgavas novads
Sēļu pagasts 0961082 Mazsalacas novads
Sīļukalna pagasts 0766378 Riebiņu novads
Tabores pagasts 0440292 Daugavpils novads
Tadaiķu pagasts 0640888 Durbes novads
Talsi 0880201 Talsu novads
Talsu novads 0880200 Talsu novads
Taurenes pagasts 0429386 Vecpiebalgas novads
Taurupes pagasts 0740292 Ogres novads
Tilžas pagasts 0380286 Balvu novads
Tirzas pagasts 0500294 Gulbenes novads
Tomes pagasts 0741029 Ķeguma novads
Trapenes pagasts 0360884 Apes novads
Trikātas pagasts 0964784 Beverīnas novads
Tukuma novads 0900200 Tukuma novads
Tukums 0900201 Tukuma novads
Tumes pagasts 0900284 Tukuma novads
Turku pagasts 0761286 Līvānu novads
Turlavas pagasts 0620292 Kuldīgas novads
Tārgales pagasts 0980266 Ventspils novads
Tērvetes novads 0468900 Tērvetes novads
Tērvetes pagasts 0468988 Tērvetes novads
Tīnūžu pagasts 0740625 Ikšķiles novads
Ugāles pagasts 0980270 Ventspils novads
Ukru pagasts 0460890 Auces novads
Umurgas pagasts 0660280 Limbažu novads
Upmalas pagasts 0769190 Vārkavas novads
Usmas pagasts 0980274 Ventspils novads
Užavas pagasts 0980278 Ventspils novads
Vaboles pagasts 0440294 Daugavpils novads
Vadakstes pagasts 0840292 Saldus novads
Vaidavas pagasts 0960288 Kocēnu novads
Vaives pagasts 0420290 Cēsu novads
Vaiņodes novads 0649300 Vaiņodes novads
Vaiņodes pagasts 0649392 Vaiņodes novads
Valdemārpils 0880217 Talsu novads
Valdgales pagasts 0880292 Talsu novads
Valgundes pagasts 0540286 Jelgavas novads
Valka 0940201 Valkas novads
Valkas novads 0940200 Valkas novads
Valkas pagasts 0940288 Valkas novads
Valles pagasts 0409590 Vecumnieku novads
Valmiera 0250000 Valmiera
Valmieras pagasts 0967190 Burtnieku novads
Vandzenes pagasts 0880294 Talsu novads
Vangaži 0801817 Inčukalna novads
Varakļāni 0701817 Varakļānu novads
Varakļānu novads 0701800 Varakļānu novads
Varakļānu pagasts 0701894 Varakļānu novads
Variešu pagasts 0566994 Krustpils novads
Variņu pagasts 0941690 Smiltenes novads
Vecates pagasts 0967192 Burtnieku novads
Vecauces pagasts 0460825 Auces novads
Veclaicenes pagasts 0360288 Alūksnes novads
Vecpiebalgas novads 0429300 Vecpiebalgas novads
Vecpiebalgas pagasts 0429392 Vecpiebalgas novads
Vecpils pagasts 0640894 Durbes novads
Vecsalienas pagasts 0440296 Daugavpils novads
Vecsaules pagasts 0400292 Bauskas novads
Vectilžas pagasts 0380290 Balvu novads
Vecumnieku novads 0409500 Vecumnieku novads
Vecumnieku pagasts 0409594 Vecumnieku novads
Vecumu pagasts 0381692 Viļakas novads
Ventspils 0270000 Ventspils
Ventspils novads 0980200 Ventspils novads
Veselavas pagasts 0427394 Priekuļu novads
Vestienas pagasts 0700296 Madonas novads
Vidrižu pagasts 0660284 Limbažu novads
Viesatu pagasts 0905790 Jaunpils novads
Viesturu pagasts 0407796 Rundāles novads
Viesīte 0561815 Viesītes novads
Viesītes novads 0561800 Viesītes novads
Viesītes pagasts 0561835 Viesītes novads
Vietalvas pagasts 0321492 Pļaviņu novads
Vijciema pagasts 0940292 Valkas novads
Vilces pagasts 0540290 Jelgavas novads
Vilpulkas pagasts 0961694 Rūjienas novads
Virbu pagasts 0880296 Talsu novads
Vircavas pagasts 0540292 Jelgavas novads
Virešu pagasts 0360890 Apes novads
Virgas pagasts 0641698 Priekules novads
Viļaka 0381615 Viļakas novads
Viļakas novads 0381600 Viļakas novads
Viļāni 0781817 Viļānu novads
Viļānu novads 0781800 Viļānu novads
Viļānu pagasts 0781898 Viļānu novads
Viļķenes pagasts 0660288 Limbažu novads
Višķu pagasts 0440298 Daugavpils novads
Vānes pagasts 0901288 Kandavas novads
Vārkavas novads 0769101 Vārkavas novads
Vārkavas pagasts 0769194 Vārkavas novads
Vārmes pagasts 0620296 Kuldīgas novads
Vārves pagasts 0980284 Ventspils novads
Vērgales pagasts 0641496 Pāvilostas novads
Vērēmu pagasts 0780296 Rēzeknes novads
Vīksnas pagasts 0380294 Balvu novads
Vīpes pagasts 0566996 Krustpils novads
Vītiņu pagasts 0460894 Auces novads
Zalves pagasts 0327196 Neretas novads
Zantes pagasts 0901292 Kandavas novads
Zasas pagasts 0560298 Jēkabpils novads
Zaubes pagasts 0424796 Amatas novads
Zaļenieku pagasts 0540296 Jelgavas novads
Zaļesjes pagasts 0681896 Zilupes novads
Zaņas pagasts 0840294 Saldus novads
Zebrenes pagasts 0460298 Dobeles novads
Zeltiņu pagasts 0360294 Alūksnes novads
Zemītes pagasts 0901294 Kandavas novads
Zentenes pagasts 0900296 Tukuma novads
Ziemera pagasts 0360296 Alūksnes novads
Zilupe 0681817 Zilupes novads
Zilupes novads 0681801 Zilupes novads
Zilākalna pagasts 0960296 Kocēnu novads
Ziru pagasts 0980290 Ventspils novads
Zirņu pagasts 0840296 Saldus novads
Zlēku pagasts 0980294 Ventspils novads
Zosēnu pagasts 0425798 Jaunpiebalgas novads
Zvirgzdenes pagasts 0684998 Ciblas novads
Zvārdes pagasts 0840298 Saldus novads
Zvārtavas pagasts 0940296 Valkas novads
Ābeļu pagasts 0560248 Jēkabpils novads
Ādažu novads 0804400 Ādažu novads
Ārlavas pagasts 0880237 Talsu novads
Čornajas pagasts 0780246 Rēzeknes novads
Ēdoles pagasts 0620246 Kuldīgas novads
Ērgļu novads 0705500 Ērgļu novads
Ērgļu pagasts 0705554 Ērgļu novads
Ērģemes pagasts 0940252 Valkas novads
Ēveles pagasts 0967154 Burtnieku novads
Ģibuļu pagasts 0880254 Talsu novads
Īles pagasts 0460864 Auces novads
Īslīces pagasts 0400268 Bauskas novads
Īvandes pagasts 0620254 Kuldīgas novads
Īves pagasts 0880258 Talsu novads
Ķeguma novads 0741001 Ķeguma novads
Ķegums 0741009 Ķeguma novads
Ķeipenes pagasts 0740256 Ogres novads
Ķekavas novads 0800800 Ķekavas novads
Ķekavas pagasts 0800870 Ķekavas novads
Ķepovas pagasts 0601080 Dagdas novads
Ķoņu pagasts 0967366 Naukšēnu novads
Ķūļciema pagasts 0880264 Talsu novads
Ļaudonas pagasts 0700270 Madonas novads
Ņukšu pagasts 0680280 Ludzas novads
Šēderes pagasts 0440890 Ilūkstes novads
Šķaunes pagasts 0601092 Dagdas novads
Šķeltovas pagasts 0604394 Aglonas novads
Šķilbēnu pagasts 0381682 Viļakas novads
Šķēdes pagasts 0840288 Saldus novads
Ūdrīšu pagasts 0600296 Krāslavas novads
Žīguru pagasts 0381698 Viļakas novads